יבואנים ויצרנים

חיסכון בתשלומי דמי הטיפול המתווספים לדמי הפיקדון ,

על מנת לעזור ליצרנים וליבואנים בהפחתה ממחירי עליות המוצר.

התאגיד נושא במלוא האחריות המושתת על היצרן / יבואן מכוח החוק מול המשרד

להגנת הסביבה : דיווח, יעדים, מכסות וכן קנסות עבור כל יצרן / יבואן באופן פרטני.

התאגיד מבצע שירותי השמדות עבור המכס ומוכר על-ידו והינו מורשה ע"י המשרד

להגנת הסביבה לבצע שרותי השמדה עבור יבואנים ויצרנים.

התאגיד ישנע את חומרי הגלם השונים למפעלי מיחזור ייעודיים אשר

מאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה.

שירות זה מאפשר ליצרנים וליבואנים של מכלי משקאות למלא דו"ח רבעוני ודו"ח שנתי על מיחזור המכלים במפעלם. הטפסים נמצאים בתחתית העמוד של הקישור המצורף.

תנאים לקבלת השירות:

השירות מיועד עבור כלל היצרנים והיבואנים של מכלי משקאות, המחויבים על פי חוק הפיקדון על מכלי משקה (התשנ"ט-1999) בהגשת דוחות מיחזור אחת לרבעון ובתום כל שנה.

משרד הסביבה.png

חוק הפיקדון – כל מה שרצית לדעת ולא העזת לשאול:

על כל מכל משקה מוטל פיקדון בסך 30 אג’. כל צרכן רשאי להחזיר את הבקבוק לבית עסק, ולקבל את דמי הפיקדון. בתי העסק מעבירים את הבקבוקים שנאספו למיחזור, במימון יצרני המשקאות. כך מממש החוק את עיקרון “המזהם משלם”. מתן הערך הכלכלי לבקבוק נותן תמריץ משמעותי לאיסופו, וגורם לצמצום זיהום הפלסטי.

?כיצד עובד חוק הפיקדון

?מהן מטרות חוק הפיקדון

תוצר לוואי חיובי של שיטת הפיקדון הוא הגברת מיחזור הבקבוקים, אולם מטרתו העיקרית של החוק היא מניעת זיהום פלסטיק. שיעורי האיסוף הגבוהים בשיטת הפיקדון גורמים לניקוי המרחב הציבורי, הנחלים והים ממכלי המשקה.

האם חוק הפיקדון הוא למעשה מס שמוטל על הציבור?

בניגוד למס רגיל, אותו חייבים לשלם, הטלת פיקדון מעניקה לנו בחירה חופשית: כל צרכן רשאי לבחור בהתנהגות המיטיבה עם הסביבה ולזכות חזרה בדמי הפיקדון ששילם, או להחליט לשאת בעלות התנהגותו הלא סביבתית ולספוג “קנס” בסך 30 אגורות, תרומה צנועה ביחס לנזק הסביבתי שנגרם.