- תאגיד מקור ירוק
התאגיד פועל על מנת לקדם את מיחזור מכלי המשקה במדינת ישראל ולספק שירותים עבור יצרנים ויבואנים אל מול המשרד להגנת איכות הסביבה ולסייע ולקיים את חובותיהם במסגרת חוק הפיקדון
מקור ירוק למען איכות הסביבה
כחלק משירות האיסוף של מכלי המשקה ברי פיקדון עבור יבואנים ויצרנים, אנו לוקחים עלינו את ההתנהלות הביורוקרטית בנושא חוק הפיקדון, מול המשרד להגנת איכות הסביבה, העברת דיווח המכירות הרבעוני והשנתי מהיבואן למשרד להגנת איכות הסביבה. כחלק מההסכם (מקור ירוק -יבואן/יצרן), אחריות היבואן ו/או יצרן להעביר דיווח מכירות חודשי מהימן לחברת מקור ירוק.
(דיווח מכירות שנתי יוגש חתום על ידי רו"ח של יבואן/יצרן)

מקור ירוק באה לעודד את היבואנים והיצרנים למיחזור מכלי המשקה ולתת שירות שיקל על היבואן ו/או יצרן בנושא דיווחים רבעוניים ושנתיים מול המשרד להגנת איכות הסביבה.

מקור ירוק דואגת להעביר באופן מרוכז ומסודר במייל יעודי למשרד להגנת איכות הסביבה את דוח המכירות הרבעוני/שנתי ותעודת מיחזור יבואן/יצרן על פי חוק.